Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στην Κρήτη

Για να δείτε το αποτέλεσμα των προσφορών και την προθεσμία ενστάσεων, ανοιξτε τον σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1HqIM4wi14E0ySNSkOpa7IcM5wP2wYRmO/view?usp=sharing