Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στην Αθήνα

Για να δείτε το αποτέλεσμα των προσφορών και την προθεσμία ενστάσεων, ανοίξτε τον σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1fez-ICQ77JFjYORHTrhL0iX77PP2fD3I/view?usp=sharing