Νέο Δελτίο Τύπου για τα ΤΕΦΑΑ

Σας ενημερώνουμε για το δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου στον σύνδεσμο:  https://drive.google.com/file/d/1AIjqTfenWSKZ92ndxsMuc36px_E1hG66/view?usp=sharing

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους σε αυτές είχαν ανακοινωθεί με δελτίο τύπου που  είχαμε αναρτήσει και το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.