Α’ Τάξη

Μαθήματα Α’ Τάξης

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας, τρία μαθήματα προσανατολισμού και τρία επιπλέον μαθήματα που επιλέγει ο μαθητής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα γενικής παιδείας, που είναι κοινά για όλους και 3 από τα μαθήματα επιλογής που λειτουργούν στο σχολείο. 

Σχετική Υ.Α.: Ωρολογιο πρόγραμμα μαθημάτων Α Τάξης_2021_2022