Σχολικό Συμβούλιο 2021-2022

Σχολικό Συμβούλιο ΕΠΑΛ Μήλου 2021-2022 (άρθρο 107 του Ν.4823/2021)

  1. Ηλίας Τσακάλης, Πρόεδρος
  2. Μιχαήλ Μωραΐτης, Αντιπρόεδρος
  3. Αθηνά Τζίκα, Τακτικό Μέλος
  4. Γεώργιος Τούρλος, Τακτικό Μέλος
  5. Μαρία Αντωνοπούλου, Τακτικό Μέλος
  6. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Τακτικό Μέλος
  7. Αικατερίνη Ζούλια, Τακτικό Μέλος

Στις συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου του ΕΠΑΛ Μήλου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας του ΕΠΑΛ Μήλου, η Στεφανία – Κατερίνα Βαμβακάρη, μαθήτρια της Γ τάξης του ΕΠΑΛ Μήλου.

Για να δείτε την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

2022_02_02_Συγκρότηση_Σχολικού_Συμβουλίου