Έτος αναφοράς 2022-2023

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2022-2023

  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας έτους 2021-2022  (ημερομηνία 21/6/2022) :year-2022-school-2950082-form-10-synopsis