“Ενδιαφέρομαι και πράττω”

Υπεύθυνες Ομίλου: Χατζηβασιλειάδου Ηλιάνα ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, Βλαχάκη Ευφροσύνη ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας, Παπακωνσταντίνου Μαργαρίτα ΠΕ80 Οικονομίας.

Ο όμιλος ‘Ενδιαφέρομαι και πράττω’ αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του Εθελοντισμού, και της Κοινωνικής αλληλεγγύης, καλλιεργώντας έτσι τη συνείδηση του ενεργού πολίτη.

Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις οι μαθητές εμπεδώνουν κανόνες συνεργασίας, μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά για να επιτύχουν κοινούς στόχους και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Η πρώτη δράση του ομίλου μας που ξεκίνησε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, αφορά τη δημιουργία κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, με σκοπό τη διεξαγωγή Bazaar για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του νησιού.

Οι μαθητές μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές όρισαν ως μέρες συναντήσεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη 14.00 – 15.00


Ο εκπαιδευτικός όμιλος “Ενδιαφέρομαι και Πράττω” πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 με σκοπό την ανάπτυξη των μαθητών σε
πολλαπλά επίπεδα. Αυτές οι δράσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνείδησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας,
επικοινωνίας και επιχειρηματικής σκέψης, προωθώντας ταυτόχρονα την κοινωνική τους συνδεσιμότητα.
Αναλυτικότερα οι δράσεις του ομίλου ήταν οι εξής:
▪ Ευαισθητοποίηση μαθητών σε κοινωνικά θέματα:
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εξοικειωθούν με διάφορα κοινωνικά ζητήματα, αναπτύσσοντας έτσι ευαισθησία και συνείδηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες ομάδες της κοινωνίας.
▪ Δημιουργία χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών κατασκευών για bazaars:

en1
en2

Μέσω των πωλήσεων αυτών των κατασκευών, συγκεντρώθηκαν χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά τροφίμων.

en3

Αυτά τα τρόφιμα δόθηκαν σε ευπαθείς οικογένειες του νησιού, προσφέροντας στήριξη και ανακούφιση σε αυτές τις οικογένειες.
▪ Συνεργασία με τον όμιλο μαγειρικής:
Οι μαθητές συνεργάστηκαν με τον όμιλο μαγειρικής και κατασκεύασαν κουλουράκια. Αυτά προσφέρθηκαν μαζί με λαμπάδες σε ηλικιωμένους των ΚΑΠΗ. Με αυτήν την πρωτοβουλία, οι μαθητές δείξανε αγάπη, προσοχή και ευαισθησία προς τους την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

en4

▪ Παρουσίαση κουκλοθεατρικού έργου
Ακόμα, οι μαθητές μετά την επίσκεψή τους στο Κ.Α.Π.Η της Μήλου, αποφάσισαν να παρουσιάσουν ένα κουκλοθεατρικό έργο στους ηλικιωμένους του Κ.Α.Π.Η πριν την λήξη της σχολικής χρονιάς.
Το έργο που προετοίμασαν και υλοποίησαν, έγινε με διαδραστικό τρόπο ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων και στη συνέχεια ακολούθησαν παιχνίδια μνήμης που επιλέχθηκαν από τους μαθητές. Αυτή η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να φέρει χαρά και διασκέδαση και να ενισχύσει την κοινωνική τους συνδεσιμότητα.

en5

Μέσω αυτών των δράσεων, πέρα από την ενίσχυση της κοινότητας και τη βοήθεια που προσφέρθηκε σε ευπαθείς ομάδες, οι μαθητές απέκτησαν πρακτικές δεξιότητες, όπως η δημιουργία κατασκευών και η παρουσίαση θεατρικού έργου (κουκλοθέατρο), καθώς και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με άλλα άτομα.
Επιπλέον, η συμμετοχή τους στη δημιουργία και πώληση κατασκευών σε bazaars ενίσχυσε την επιχειρηματική και οικονομική τους σκέψη. Μέσω αυτών των δράσεων, οι μαθητές
έμαθαν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται ένα μικρό επιχείρημα, να κερδίζουν χρήματα
και να τα χρησιμοποιούν για το κοινό καλό.
H εμπειρία αυτή εξοικείωσε τους μαθητές με θέματα όπως η οικονομική βιωσιμότητα, η διαχείριση πόρων και η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δεξιότητες και γνώσεις πολύτιμες που μπορούν να φανούν χρήσιμες στο μέλλον, είτε ως επαγγελματικές δεξιότητες είτε για διαμόρφωση ενεργών πολίτων που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
Επιπλέον, οι δράσεις αυτές ενίσχυσαν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Η συμμετοχή του συλλόγου γονέων και η συνεργασία με τον όμιλο μαγειρικής αποτέλεσαν παράδειγμα πως η συνεργατική προσέγγιση μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.