Τομέας Μηχανολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαιτούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυτά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη των μηχανών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων. Τέλος, απαιτούνται διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Έφηβοι οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες που προσφέρει ο τομέας της Μηχανολογίας.

Στο ΕΠΑ.Λ. Μήλου λειτουργούν οι ειδικότητες:  1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών, 2. Τεχνικός Οχημάτων και  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού


Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών  μπορεί  να:

 • χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής,
 • εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών,
 • εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές,
 • επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά),
 • καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του,
 • κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά,
 • παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα,
 • ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί :

 • σε βιομηχανίες η βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών,
 • σε εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων,
 • ως τεχνίτης συντήρησης,
 • σε υπηρεσίες συντήρησης    και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου,
 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί :

 • στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες,
 • σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων,
 • σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων,
 • σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού» μπορεί να εργαστεί:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων αλλά και την εγκατάσταση επισκευή και συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων
 • Ως τεχνίτης συντηρητής σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Σε τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης κλιματισμού και σχετικών εφαρμογών
 • Σε συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων (κατοικιών, βιοτεχνιών, βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, αθλητικών κέντρων, εκπαιδευτηρίων, κτιρίων διοίκησης, κέντρων ψυχαγωγίας κ.λπ.)
 • Σε εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ειδών εξοπλισμού ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες που κατασκευάζουν υλικά και εξαρτήματα ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, ως προσωπικό παραγωγής (μονάδες κατασκευής ψυκτικών στοιχείων, συμπυκνωτών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: http://www.iep.edu.gr/el/mixanologias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 

 

 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου,
 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας.