Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της τουριστικής βιομηχανίας, στα τμήματα της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης τους.

Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα ενός υπαλλήλου, για παράδειγμα της τουριστικής βιομηχανίας, που εργάζεται σε οποιονδήποτε τομέα της, είναι η ευγένειά του, η οργανωτικότητά του και η διαπραγματευτική του ικανότητα. Οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους από διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες ενώ πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι και σε θέση να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής.

 Στο ΕΠΑΛ Μήλου λειτουργεί η ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων


Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε τουριστικές επιχειρήσεις π.χ. ξενοδοχεία με αρμοδιότητες όπως να:

 • ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών,
 • διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
 • παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται,
 • εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.
 • βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών,
 • καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής,
 • χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής,
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε:

 • τουριστικά συγκροτήματα,
 • ξενοδοχειακές μονάδες,
 • κάμπινγκ, κατασκηνώσεις,
 • τουριστικά γραφεία.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών: http://www.iep.edu.gr/el/dioikisis-kai-oikonomias