Β’ Τάξη

Μαθήματα Β’ Τάξης

Η Β’ τάξη χωρίζεται σε τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα του τομέα που επέλεξαν. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του Τομέα τους.  Η επιλογή του Τομέα γίνεται στην αρχή του Σχολικού έτους και οι μαθητές μπορούν να την αλλάξουν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν έναν από τους Τομείς που λειτουργούν στο Σχολείο μας ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Τομέων που υπάρχουν στο Σχολείο μας είναι:

Μαθήματα Τομέα Πληροφορικής

Μαθήματα Τομέα Μηχανολογίας

Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μαθήματα Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθήματα Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη.

Σχετική Υ.Α. : Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Β’ τάξης