΄Έτος αναφοράς 2021-2022

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2021-2022

  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας έτους 2020-2021 (ημερομηνία 19/9/2021) : έκθεση 2021-2022
  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας έτους 2021-2022  (ημερομηνία 21/6/2022) :year-2021-school-2950082-form-5-synopsis