Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στο ΕΠΑ.Λ. Μήλου η Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) περιλαμβάνει:

Eclass-Ηλεκτρονικά μαθήματα καθηγητών

WEBEX-ψηφιακές αίθουσες καθηγητών

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ WEBEX

.jpg

Για την ΕξΑΕ μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ