Τομέας Υγείας

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Τα επαγγέλματα Υγείας είναι διαχρονικά, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας. Νέοι με ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευγένεια, κατανόηση, οργανωτικές ικανότητες, σχολαστικότητα και φυσικά ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις αποτελούν τα απαιτούμενα προσόντα σε μία σειρά επαγγελμάτων υγείας.

Έφηβοι με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα σταδιοδρομίας που προσφέρουν οι ειδικότητες του τομέα.

Στο ΕΠΑ.Λ. Μήλου λειτουργούν οι ειδικότητες: 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, 2. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή.


Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

 • πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες,
 • εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις,
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί :

 • ως βοηθητικό προσωπικό σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς,
 • ως βοηθητικό προσωπικό σε μαιευτικές κλινικές
 • ως βοηθητικό προσωπικό σε κατασκηνώσεις,
 • ως βοηθητικό προσωπικό σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού,
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

 • πάντοτε με την καθοδήγηση του Φυσικοθεραπευτή προετοιμάζει τον ασθενή για την συνεδρία,
 • γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων,
 • εφαρμόζει ασκήσεις υδροθεραπείας και μάλαξης,
 • στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή,
 • γνωρίζει τους κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας,
 • κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών,
 • παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά,
 • εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
 • συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για θέματα ασφάλισης των ασθενών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

 • σε Φυσικοθεραπευτήρια (Ιδιωτικά. Δημόσια),
 • σε Νοσοκομεία,
 • σε Ιδρύματα αποκατάστασης,
 • σε Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών,
 • σε Γυμναστήρια,
 • σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και φυσικής αποκατάστασης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών:http://www.iep.edu.gr/el/ygeias-pronoias-eveksias