Εκπαιδευτικός όμιλος καλαθοσφαίρισης

Υπεύθυνοι Ομίλου: Βάλτσης Νικόλαος ΠΕ86 Πληροφορικής, Αφρουδάκης Παναγιώτης ΠΕ84 Ηλεκτρονικών.

Οι συναντήσεις και οι προπονήσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 17:00.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων εντάσσονται οι σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες που έχουν ως σκοπό αφενός την ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών και αφετέρου την ανάδειξη των αθλητικών ικανοτήτων τους.

Η ατομική τεχνική σε συνδυασμό με την προπόνηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης αποτελούν καθοριστικά συστατικά για την οικοδόμηση της αθλητικής επίδοσης στην καλαθοσφαίριση. Ο στόχος αυτού του ομίλου είναι η από κοινού βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων και στοιχείων φυσικής κατάστασης στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Αναλυτικότερα, οι μετέχοντες μαθητές – αθλητές θα εξασκηθούν στα βασικά του αθλήματος (ντρίπλα, πάσα, σουτ, ριμπάουντ, ατομική άμυνα, κινήσεις-προσποιήσεις), ενώ παράλληλα και συμπληρωματικά θα καλλιεργήσουν ειδικά στοιχεία της φυσικής κατάστασης (ειδική αντοχή, ταχύτητα, ταχυδύναμη, εκρηκτική δύναμη, ευλυγισία).

Σκοπός της λειτουργίας του συγκεκριμένου Ομίλου είναι η ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών με αθλητικές ικανότητες στην Καλαθοσφαίριση.

Η δημιουργία του ομίλου καλαθοσφαίρισης έχει ως βασικό στόχο να βελτιώσει την ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και την αθλητική απόδοσή τους. Ακόμα στοχεύει στην διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και επιτυχίας.

Στόχοι – Προσδοκώμενα αποτελέσματα

  • Βελτίωση γενικής και ειδικής φυσικής κατάστασης (γενική & ειδική αντοχή, γενική δύναμη, εκρηκτικότητα, ευλυγισία).
  • Εμπέδωση της βασικής ατομικής τεχνικής.
  • Εκμάθηση και βελτίωση της ομαδικής τακτικής σε άμυνα και επίθεση.
  • Εξοικείωση με απλές και σύνθετες τακτικές συμπεριφορές σε άμυνα και επίθεση που επιβάλουν οι διάφορες ειδικές καταστάσεις του παιχνιδιού.
  • Ανάπτυξη κοινωνικών αρετών (ευγένεια, αλληλοσεβασμός, αλληλοβοήθεια).
  • Ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων (συνεργασία, επικοινωνία, συναγωνισμός).

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προγραμματίστηκαν ομαδικές προπονήσεις εντός σχολικού ωραρίου διάρκειας δύο διδακτικών ωρών κάθε εβδομάδα. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στις προπονήσεις και συνεργάστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξέλιξη των αθλητικών τους ικανοτήτων και τελικά την βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης στο άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.

Το τελικό στάδιο του προγράμματος περιελάμβανε αθλητικούς αγώνες Καλαθοσφαίρισης, στους οποίους οι μαθητές – αθλητές του ΕΠΑΛ Μήλου ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και απολογισμό μία νίκη και μία ήττα με το ΓΕΛ Μήλου και το ΓΕΛ Σύρου αντίστοιχα.