Ώρες Ενημέρωσης Γονέων

Ωράριο ενημέρωσης γονέων (σχολικό έτος 2023-2024)

Κάθε Δευτέρα:  09:00 – 13:00

Κάθε Τρίτη: 09:00 – 13:00

Κάθε Τετάρτη: 09:00 – 13:00

Κάθε Πέμπτη: 09:00 – 13:00

Κάθε Παρασκευή: 9:00-13:00