Γ’ Τάξη

Μαθήματα Γ’ Τάξης

Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες που αντιστοιχούν στους τομείς της Β’ τάξης. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και τα αντίστοιχα μαθήματα της ειδικότητας επιλέγουν οι μαθητές. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας, καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας


Τα προγράμματα μαθημάτων της Γ’ Τάξης των Ειδικοτήτων που υπάρχουν στο Σχολείο μας είναι τα παρακάτω. Με έντονα γράμματα είναι τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της ειδικότητας

Ειδικότητα:  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Ειδικότητα:  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ειδικότητα:  Τεχνικός Οχημάτων

Ειδικότητα:  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ειδικότητα:  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ειδικότητα:  Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Ειδικότητα:  Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Σχετικές Υ.Α.:

Υπουργική Απόφαση Φ_89289_Δ4

Υπουργική Απόφαση Φ2_65921_Δ4

Υπουργική Απόφαση Φ2_95229_Δ4