Σχολικό Συμβούλιο 2022-2023

Σχολικό Συμβούλιο ΕΠΑ.Λ Μήλου 2022-2023 (άρθρο 107 του Ν.4823/2021)

  1. Ηλίας Τσακάλης, Πρόεδρος
  2. Μιχαήλ Μωραΐτης, Αντιπρόεδρος
  3. Αθηνά Τζίκα, Τακτικό Μέλος
  4. Γεώργιος Τούρλος, Τακτικό Μέλος
  5. Ευτυχία Παπαδομιχελάκη, Τακτικό Μέλος
  6. Ευαγγελία Κουτσογιάννη, Τακτικό Μέλος
  7. Αικατερίνη Ζούλια, Τακτικό Μέλος

Στις συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου του ΕΠΑ.Λ Μήλου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας του ΕΠΑ.Λ Μήλου, ο Αντρέας Πρίφτι, μαθητής της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ Μήλου.

Για να δείτε την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

2022_11_30_Συγκρότηση_Σχολικού_Συμβουλίου