πρακτικο

Πράξη ανάθεσης εκδρομής της Β΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. Μήλου στο Βόλο

Η με αριθμό 6/3-3-2023 Πράξη ανάθεσης της εκδρομής της Β΄ Τάξης του 
ΕΠΑ.Λ. Μήλου στο Βόλο, είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πράξη 6/3-3-2023

Υποβολή ενστάσεων έως την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, ώρα 12.00.