Εισαγωγή σε σχολές Ελληνικής Αστυνομίας-Τροποποίηση του νόμου

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2022 ότι τροποποιήθηκε ο νόμος που αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής:

ΕΞΕ – 168824 – 2021 – Τροποποίηση ν.2226 1994 – αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας