Εισαγωγή σε Στρατιωτικές σχολές ακαδ. έτους 2022-23.

Προκήρυξη εισαγωγής σε Στρατιωτικές σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

https://sse.army.gr/el/news/prokiryxi-diagonismoy-epilogis-spoydaston-strion-asei-assy-akadimaikoy-etoys-2021-2022?fbclid=IwAR14ju_DGB6BBj5P7qUYNGu2UQ2Dr5qDkXBsUy35SOh7m8Vi9kBzb-hhhL8